Монгол Үйлдвэр

Хуудас 1

Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет

  1. Ерөнхий зүйл
  1.1 Сонирхож буй албан тушаал (*)
  Invalid Input
  1.2 Таны хүсч буй цалингийн доод хэмжээ (*)
  Invalid Input
  1.3 Таны хүсч буй цалингийн дээд хэмжээ (*)
  Invalid Input

  2. Хувийн мэдээлэл
  2.1 Эцэг, эхийн нэр (*)
  Invalid Input
  2.2 Өөрийн нэр (*)
  Invalid Input
  2.3 Хүйс (*)
  Invalid Input
  2.3 Төрсөн огноо (*)
  Invalid Input
  2.4 Нас (*)
  Invalid Input
  2.5 Төрсөн аймаг, хот (*)
  Invalid Input
  2.6 Үндэс угсаа (*)
  Invalid Input
  2.7 Регистрийн дугаар (*)
  Invalid Input
  2.8 Мэргэжил (*)
  Invalid Input
  2.9 Оршин суугаа хаяг (*)
  Invalid Input
  2.10 Үндсэн захиргаа (*)
  Invalid Input
  2.11 И-мэйл хаяг (*)
  Invalid Input
  2.12 Холбоо барих утас (*)
  Өөрийн утас Гэрийн утас Бусад


  3. Гэр бүлийн байдал
  3.1 Одоо хамт амьдардаг гэр бүлийн гишүүд /зөвхөн нэг гэрт буюу хамт амьдарч байга хүмүүсийг бичнэ/
  Таны юу болох Овог Нэр Төрсөн огноо Төрсөн аймаг Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал Холбоо барих утас

  3.2 Ураг төрлийн байдал /Таны болон таны гэр бүлийн хүний эцэг, эх, ах, дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд/
  Таны юу болох Овог Нэр Төрсөн огноо Төрсөн аймаг Одоо эрхэлж буй ажил, албан тушаал Холбоо барих утас

  3.3 Хариуцлагатай алба хашдаг хамаатан /Төрийн болон бусад байгууллагад таны ах, дүү, хамаатан садан байдаг эсэх/
  Таны юу болох Овог Нэр Байгууллагын нэр Албан тушаал Холбоо барих утас


  4. Эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол
  4.1 Ерөнхий боловсрол, дээд, тусгай боловсрол /та төгссөн болон одоо суралцаж байгаа сургуулиа бичнэ үү/
  Хаана /ямар улсад/ Сургуулийн нэр Элссэн огноо Төгссөн огноо Эзэмшсэн мэргэжил Боловсролын зэрэг, цол

  4.2 Таны мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр хамрагдаж байсан сургалтууд
  Хаана /гадаад, дотоод/ Хэдэн онд Ямар чиглэлээр Үргэлжилсэн хугацаа

  4.3 Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин
  Хэлний нэр Үзсэн хугацаа Ярьсаныг ойлгох Өөрөө ярих Уншиж ойлгох Бичиж орчуулах

  4.4 Компьютерийн мэдлэгийн түвшин
  Програмын нэр Үзсэн хугацаа Эзэмшсэн байдал


  5. Ажил хөдөлмөрийн туршлага
  5.1 Таны ажлын туршлага /Одоо эрхэлж буй ажлаасаа эхлэн бөглөнө үү/
  Байгууллагын нэр Эрхэлж байсан албан тушаал Таны ажлын үндсэн үүрэг Орсон огноо Гарсан огноо Сарын цалин Удирдлагын нэр Албан тушаал Утас Ажлаас гарсан шалтгаан

  5.2 Таны ажил мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаар тодорхойлолт өгөх хүний мэдээлэл
  Таны юу болох Тодорхойлох хүний нэр Байгууллага Албан тушаал Холбоо барих утас И-мэйл хаяг

  5.3 Та үндсэн мэргэжлээс гадна өөр ямар мэргэжлийн ажил хийж чадах вэ?
  1. 2.
  3. 4.


  6. Хувь хүний онцлогууд
  6.1 Шагнал, урамшууллын талаар /улсын алдар цол, одон медаль, гадаад орны шагнал зэрэг/
  Шагнагдсан он Ямар шагнал, цолоор шагнагдсан Хаанаас олгосон шагнал Хаана ажиллаж байхдаа шагнагдсан

  6.2 Таны хувь хүний онцлогууд
  Таны давуу тал Таны сул тал

  6.3 Жолооч эсэх
  Та жолооны үнэмлэхтэй юу? (*)
  Invalid Input
  Ангилал (*)
  Invalid Input
  Хэдэн жил жолоо барьж байгаа (*)
  Invalid Input
  Жолооны үнэмлэхний дугаар (*)
  Invalid Input
  Хувьдаа машинтай эсэх /ямар/ (*)
  Invalid Input
  Жолоо барих эрх хүчинтэй эсэх /хүчингүэй бол тайлбар/ (*)
  Invalid Input

  6.4 Та өөрийн ур чадвараа тодорхойлно уу!

  Ур чадварууд Дүгнэлт
  Мэргэжлийн ур чадвар
  Ажил гүйцэтгэх чадвар
  Асуудал боловсруулах чадвар
  Санал бодлоо амаар илэрхийлэх чадвар
  Санал бодлоо бичгээр илэрхийлэх чадвар
  Хүнтэй харилцах чадвар
  Оновчтой шийдвэр гаргах чадвар
  Удирдан зохион байгуулах чадвар
  Өөрчлөлт шинэчлэлт хийх чадвар
  Бүтээлч санаа дэвшүүлэх чадвар
  Бие дааж ажиллах чадвар
  Багаар ажиллах чадвар
  Хариуцлага хүлээх чадвар

  Нэрлэснээс бусад ур чадвар Дүгнэлт

  6.5 Та урлаг, спортын ямар нэг авъяастай юу?
  Ямар төрлөөр Зэрэг, цолтой эсэх Хэдэн жил хичээллэсэн

  6.6 Та эрүүл мэндийн хувьд хэвийн эсвэл анхаарах ямар нэг өвчтэй эсэх  7. Бусад
  7.1 Хуулийн байгууллагаас арга хэмжээ авагдсан эсэх /шалтгаан, цаг хугацааг бичих/


  7.2 Манайхаас бусад байгууллагад анкет бөглөсөн эсэх
  Хэзээ Ямар компанид Ямар албан тушаалд Хариу өгсөн эсэх

  7.3 Таны таньдаг хүн манай байгууллагад ажилладаг эсэх
  Тийм бол хэн гэдэг, аль алба хэлтэст ямар албан тушаал эрхэлдэг талаар

  7.4 Гадаадад зорчиж байсан эсэх
  Тийм бол хаашаа, хэдэн удаа

  7.5 Архи, тамхи хэрэглэдэг эсэх
  Тайлбар

  Анкет бөглөсөн огноо